Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης στην Πάφο

Η επαγγελματική άδεια οδήγησης είναι απαραίτητη για τη χρήση βαρέων οχημάτων, όπως λεωφορεία και φορτηγά. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες άδειας οδήγησης λεωφορείου και φορτηγού ανάλογα με τον αριθμό θέσεων ή τη μάζα του οχήματος αντίστοιχα.

 

επαγγελματική άδεια οδήγησης στην πάφο

Κατηγορία Δ/D-Λεωφορείο

 

Κατηγορία Δ1/D1

Οχήματα μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 όχι όμως περισσότερες από 16 θέσεις πέραν της θέσης του οδηγού.

Η ελάχιστη ηλικία για επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ1/D1 στην Πάφο είναι 21 ετών.

Κατηγορία Δ/D

Οχήματα μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις πέραν της θέσης του οδηγού.

Η ελάχιστη ηλικία για επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ/D στην Πάφο είναι 24 ετών.

επαγγελματική άδεια οδήγησης στην πάφο

Κατηγορία Γ/C-Φορτηγό

 

Κατηγορία Γ1/C1

Οχήματα, πλην εκείνων της κατηγορίας Δ/D, με επιτρεπόμενη μάζα μεταξύ 3500-7500 kg.

Η ελάχιστη ηλικία για επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ1/C1 στην Πάφο είναι 18 ετών.

Κατηγορία Γ/C

Οχήματα, πλην εκείνων της κατηγορίας Δ/D, με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 3500 kg.

Η ελάχιστη ηλικία για επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ/C στην Πάφο είναι 21 ετών.